Kriisiviestintä

 Kriisiviestinnällä tarkoitetaan tehostettua ja nopeaa viestintää odottamattomissa tilanteissa, joissa toimintayksikön, kuten oppilaitoksen tai työyhteisön toimintaedellytykset tai muu etu ovat uhattuina.

Kriisiviestinnän kulmakivinä voidaan pitää oikean tiedon nopeaa välittämistä oikealle kohderyhmälle ilman ettei kriisitilanteessa itse viestintäjärjestelmä työllistä hälytyksen käynnistäjää.

Käytännössä tämä edellyttää ennakointia, harkintaa ja suunnittelua.

Palveluna toimitetun järjestelmän avulla organisaatiosi pystyy nopeaan suunnitelmalliseen tilanteenhallintaa tavoittaen ihmiset tarvittavien kommunikaatiokanavien kautta - nopeasti ja helposti.

Kiinnostuitko?